Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Atlantický1027 SGWaAP
0.366Pacifický737 SGWaAP
0.516atlantický1854 SGWaAP
0.540Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.561Pacifik8223 SGWaAP
0.561pacifická1227 SGWaAP
0.564tichomorská1497 SGWaAP
0.573atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.577atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.588Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.589atlantické449 SGWaAP
0.601Eurázia2062 SGWaAP
0.601Juhovýchodný707 SGWaAP
0.602prieliv6709 SGWaAP
0.607Severný6129 SGWaAP
0.614Arktický487 SGWaAP
0.617Atlantik17125 SGWaAP
0.617tichý_oceán4589 SGWaAP
0.618Severozápadný575 SGWaAP
0.618indický_oceán2871 SGWaAP
0.620Stredozemný605 SGWaAP
0.620baltské_more4923 SGWaAP