Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Aténsky632 SGWaAP
0.403aténska3963 SGWaAP
0.568aténsky3500 SGWaAP
0.600sofijská468 SGWaAP
0.612Rímsky7297 SGWaAP
0.632Atény52202 SGWaAP
0.633Budapeštiansky832 SGWaAP
0.643starorímska635 SGWaAP
0.656florentská1100 SGWaAP
0.659Bruselský1057 SGWaAP
0.660starogrécka1481 SGWaAP
0.660aténske1178 SGWaAP
0.672Macedónsky1314 SGWaAP
0.674amsterdamská1990 SGWaAP
0.676Londýnsky3845 SGWaAP
0.677madridská2307 SGWaAP
0.677Rím177274 SGWaAP
0.678Madridský464 SGWaAP
0.678rímska45656 SGWaAP
0.681antická17409 SGWaAP
0.685Berlínsky2210 SGWaAP
0.695Solún6418 SGWaAP
0.695káhirská969 SGWaAP
0.695helénska1249 SGWaAP
0.699varšavská3470 SGWaAP
0.701antický17154 SGWaAP
0.701rímske18126 SGWaAP
0.703benátska7095 SGWaAP
0.705rímsky56902 SGWaAP
0.705Belehradský763 SGWaAP
0.706Benátsky2345 SGWaAP
0.711alžbetínska507 SGWaAP
0.713agora1681 SGWaAP
0.714kodanský822 SGWaAP
0.719Užhorodský811 SGWaAP
0.720Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.721kodanská1283 SGWaAP
0.724benátsky6075 SGWaAP
0.724budapeštianska6218 SGWaAP
0.725Kyjevský1489 SGWaAP
0.725Amsterdamský864 SGWaAP
0.728alexandrijská1027 SGWaAP
0.728Rotterdamský532 SGWaAP