Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Asociačný588 SGWaAP
0.335asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.513liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.559asociačná1891 SGWaAP
0.563ratifikácia12980 SGWaAP
0.572Stabilizačný451 SGWaAP
0.573prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.583ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.615medzivládna7992 SGWaAP
0.627dvojstranná5846 SGWaAP