Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arpádovci1890 SGWaAP
0.319uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.330Přemyslovci929 SGWaAP
0.337Anjouovci901 SGWaAP
0.370arpádovský476 SGWaAP
0.377uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.404Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.407uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.421Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.426uhorský26642 SGWaAP
0.431panovnícky_rod963 SGWaAP
0.433Habsburgovci8710 SGWaAP
0.437Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.437Jagelovci427 SGWaAP
0.445habsburský3387 SGWaAP
0.445veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.448šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.448veľmož6882 SGWaAP
0.461Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.465habsburská2478 SGWaAP
0.468panovník51690 SGWaAP
0.469Uhorsko90302 SGWaAP
0.469Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP