Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arménsko15050 SGWaAP
0.163Gruzínsko36146 SGWaAP
0.178Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.250Macedónsko27312 SGWaAP
0.255Moldavsko17226 SGWaAP
0.264Albánsko25340 SGWaAP
0.301Uzbekistan9592 SGWaAP
0.301Tadžikistan5042 SGWaAP
0.302Kazachstan27404 SGWaAP
0.344Kirgizsko6975 SGWaAP
0.351Alžírsko13945 SGWaAP
0.358Bielorusko57873 SGWaAP
0.367čierna_Hora14960 SGWaAP
0.371Bosna48831 SGWaAP
0.372Litva46038 SGWaAP
0.374Turecko161488 SGWaAP
0.382Turkménsko3519 SGWaAP
0.385Hercegovina26264 SGWaAP
0.402Jordánsko14105 SGWaAP
0.412Bulharsko90408 SGWaAP
0.416Estónsko34538 SGWaAP
0.428Ukrajina298992 SGWaAP
0.431Irán91996 SGWaAP
0.439Lotyšsko43996 SGWaAP
0.444Rumunsko116902 SGWaAP
0.450Maroko23932 SGWaAP
0.451Kamerun7906 SGWaAP
0.455Etiópia14068 SGWaAP
0.457Libanon22686 SGWaAP
0.458Bolívia11310 SGWaAP
0.458Srbsko107024 SGWaAP
0.463Sudán12918 SGWaAP
0.472Pakistan36417 SGWaAP
0.472Angola7602 SGWaAP
0.472Ekvádor10989 SGWaAP
0.476Grécko216454 SGWaAP
0.477Španielsko207032 SGWaAP
0.479Senegal5734 SGWaAP
0.480Argentína52043 SGWaAP
0.484Mongolsko11337 SGWaAP
0.486Peru21613 SGWaAP
0.487Slovinsko80021 SGWaAP
0.488Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.489Uruguaj10332 SGWaAP
0.491Salvádor1683 SGWaAP