Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Armáda2440 SGWaAP
0.414ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.503armáda317169 SGWaAP
0.524Ozbrojený_sila1387 SGWaAP
0.525Vzdušný1709 SGWaAP
0.562Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.578Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.592vojenské_letectvo3231 SGWaAP
0.610brigádny_generál3278 SGWaAP
0.612pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.614Prápor556 SGWaAP
0.618prápor20875 SGWaAP
0.621generálporučík2808 SGWaAP
0.626generálmajor4933 SGWaAP
0.634vojenská243247 SGWaAP
0.642Čestný_stráž928 SGWaAP
0.643náčelník_Generálny3789 SGWaAP
0.648Silo1779 SGWaAP
0.649ženijný_prápor1222 SGWaAP
0.650Náčelník842 SGWaAP
0.650ozbrojená22783 SGWaAP
0.651vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.654mnohonárodná1419 SGWaAP
0.655veliteľ145290 SGWaAP