Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Argentínsky936 SGWaAP
0.416argentínska9958 SGWaAP
0.416Portugalský1254 SGWaAP
0.432argentínsky16338 SGWaAP
0.453buenos_aires1103 SGWaAP
0.472Brazílsky1350 SGWaAP
0.505uruguajská607 SGWaAP
0.517brazílsky29462 SGWaAP
0.522uruguajský2249 SGWaAP
0.526argentínske2861 SGWaAP
0.531brazílska17571 SGWaAP
0.531kolumbijský5518 SGWaAP
0.556čilská1408 SGWaAP
0.556rio_de1409 SGWaAP
0.557mexický17820 SGWaAP
0.560Mexický1159 SGWaAP
0.560janeiro1380 SGWaAP
0.562čilský2237 SGWaAP
0.567Filipínsky452 SGWaAP
0.567paraguajský1073 SGWaAP
0.570José20646 SGWaAP