Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Archeologický1046 SGWaAP
0.298archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.389archeologický17848 SGWaAP
0.427archeologická9248 SGWaAP
0.454etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.474Etnografický1007 SGWaAP
0.475prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.477Archeologický_ústav2214 SGWaAP
0.483múzeum440457 SGWaAP
0.497Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.518archeologické2871 SGWaAP
0.521Múzeum36161 SGWaAP
0.523SNM16931 SGWaAP
0.542archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.542archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.545ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.549Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.557Národopisný1704 SGWaAP
0.558Balneologický_múzeum602 SGWaAP
0.561národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.565archeológia17935 SGWaAP
0.567archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.570archeologický_nález11565 SGWaAP