Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Aragónsky665 SGWaAP
0.176aragónska584 SGWaAP
0.393aragónsky499 SGWaAP
0.405kastílska563 SGWaAP
0.505kastílsky418 SGWaAP
0.550Bourbonovci674 SGWaAP
0.558Habsburský1841 SGWaAP
0.568Neapolský733 SGWaAP
0.583neapolský2974 SGWaAP
0.607habsburský3387 SGWaAP
0.611Lotrinský1052 SGWaAP
0.617vojvoda28122 SGWaAP
0.619neapolské644 SGWaAP