Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.309arabský_polostrov1619 SGWaAP
0.410severná_Afrika12882 SGWaAP
0.430Ázia109083 SGWaAP
0.432východné_Stredomorie1165 SGWaAP
0.433Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.454Anatólia2334 SGWaAP
0.457africký_kontinent4919 SGWaAP
0.464poloostrov5561 SGWaAP
0.464Omán6621 SGWaAP
0.466Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.471Perzský_záliv10111 SGWaAP
0.471pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.473Etiópia14068 SGWaAP
0.474Arábia3860 SGWaAP
0.476Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.477pyrenejský_polostrov1704 SGWaAP
0.479balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.484Stredomorie11765 SGWaAP
0.484Balkánsky_polostrov767 SGWaAP
0.487Kaukaz12277 SGWaAP
0.492Arabský3831 SGWaAP
0.494Afrika149659 SGWaAP