Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arabský3831 SGWaAP
0.431arabská31106 SGWaAP
0.449arabský39012 SGWaAP
0.461Perzský_záliv10111 SGWaAP
0.492Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.545Emirát1386 SGWaAP
0.548arabský_polostrov1619 SGWaAP
0.549emirát14257 SGWaAP
0.552Egypt115718 SGWaAP
0.567Jemen11879 SGWaAP
0.568Blízky_východ36508 SGWaAP
0.570severná_Afrika12882 SGWaAP
0.570Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.570Jordánsko14105 SGWaAP
0.572Záliv1372 SGWaAP
0.575blízkovýchodná2340 SGWaAP
0.580Saudský_Arábia27261 SGWaAP
0.584Palestína21170 SGWaAP
0.585Sudán12918 SGWaAP
0.589Líbya33086 SGWaAP
0.591Arábia3860 SGWaAP
0.594africký_kontinent4919 SGWaAP
0.595Katar12282 SGWaAP