Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arab26886 SGWaAP
0.346arab4064 SGWaAP
0.442Peržan6189 SGWaAP
0.455Kurd11927 SGWaAP
0.472moslim74254 SGWaAP
0.474Izraelčan13587 SGWaAP
0.476arabský39012 SGWaAP
0.487Ind14952 SGWaAP
0.491Moslim3565 SGWaAP
0.498Armén6688 SGWaAP
0.502mohamedán3468 SGWaAP
0.504Palestína21170 SGWaAP
0.519Afričan10527 SGWaAP
0.533beduín2548 SGWaAP
0.533Aziat1823 SGWaAP
0.535Turek65818 SGWaAP
0.539Albánec11426 SGWaAP
0.541islam66773 SGWaAP
0.543arabská31106 SGWaAP
0.543Egypťan20639 SGWaAP
0.544moslimský25446 SGWaAP
0.549beloch15794 SGWaAP
0.555Palestínčan29588 SGWaAP