Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arab26886 SGWaAP
0.346arab4064 SGWaAP
0.442Peržan6189 SGWaAP
0.455Kurd11927 SGWaAP
0.472moslim74254 SGWaAP
0.474Izraelčan13587 SGWaAP
0.476arabský39012 SGWaAP
0.487Ind14952 SGWaAP
0.491Moslim3565 SGWaAP
0.498Armén6688 SGWaAP
0.502mohamedán3468 SGWaAP
0.504Palestína21170 SGWaAP
0.519Afričan10527 SGWaAP