Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Arábia3860 SGWaAP
0.402Perzia6045 SGWaAP
0.474Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.477severná_Afrika12882 SGWaAP
0.479India148157 SGWaAP
0.495arabský_polostrov1619 SGWaAP
0.496Egypt115718 SGWaAP
0.501Mezopotámia5759 SGWaAP
0.510Anatólia2334 SGWaAP
0.520Afrika149659 SGWaAP
0.524Etiópia14068 SGWaAP
0.531Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.533Alžírsko13945 SGWaAP
0.536Palestína21170 SGWaAP
0.539Ázia109083 SGWaAP
0.542Amerika239366 SGWaAP
0.545Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.549Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.550Libanon22686 SGWaAP
0.552Maroko23932 SGWaAP
0.562Jordánsko14105 SGWaAP