Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000April4418 SGWaAP
0.399April1545 SGWaAP
0.415May3119 SGWaAP
0.567Sadie1743 SGWaAP
0.576Rachel16338 SGWaAP
0.578Jenny9235 SGWaAP
0.579Ann10659 SGWaAP
0.580May19145 SGWaAP
0.580Holly6095 SGWaAP
0.582Lisa18370 SGWaAP