Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Apríl2925 SGWaAP
0.240Jún3430 SGWaAP
0.255Júl2383 SGWaAP
0.282September4666 SGWaAP
0.294Január2699 SGWaAP
0.306December6638 SGWaAP
0.339Február2585 SGWaAP
0.437Máj6096 SGWaAP
0.454Marec4785 SGWaAP
0.514október688375 SGWaAP
0.519apríl668430 SGWaAP
0.525máj809107 SGWaAP
0.538jún735909 SGWaAP
0.538marec715820 SGWaAP
0.539júl596698 SGWaAP
0.550január710927 SGWaAP
0.551február553236 SGWaAP
0.559september792867 SGWaAP
0.562december630843 SGWaAP
0.564november690898 SGWaAP
0.565august593394 SGWaAP
0.581Utorok8513 SGWaAP