Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Apokalypsa2258 SGWaAP
0.369apokalypsa11753 SGWaAP
0.517Antikrist3883 SGWaAP
0.537Zjavenie7638 SGWaAP
0.585apokalyptická2510 SGWaAP
0.602proroctvo28163 SGWaAP
0.604Proroctvo497 SGWaAP
0.607apokalyptický3093 SGWaAP
0.608antikrist3932 SGWaAP
0.610Exodus4718 SGWaAP
0.628Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.630biblické_proroctvo666 SGWaAP
0.632Ezechiel3290 SGWaAP
0.633Potopa481 SGWaAP
0.637eschatologická1200 SGWaAP
0.637starozákonná2497 SGWaAP
0.639Prológ426 SGWaAP
0.640novozákonný1634 SGWaAP
0.640Izaiáš9340 SGWaAP
0.643Jánovo1772 SGWaAP