Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antonio22394 SGWaAP
0.211Claudio5728 SGWaAP
0.215Francesco10979 SGWaAP
0.236José20646 SGWaAP
0.246Giovanni10096 SGWaAP
0.247Giuseppe6651 SGWaAP
0.251Luis18998 SGWaAP
0.252Francisco6573 SGWaAP
0.260Manuel12163 SGWaAP
0.264Carlos21960 SGWaAP
0.276Fernando12363 SGWaAP
0.279Roberto18192 SGWaAP
0.292Sergio8951 SGWaAP
0.303Javier6261 SGWaAP
0.304Julio4362 SGWaAP
0.322Giorgio4568 SGWaAP
0.322Paulo3655 SGWaAP
0.323García3604 SGWaAP
0.325Andres1568 SGWaAP
0.325Carlo7165 SGWaAP