Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.317Bernolák8299 SGWaAP
0.367Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.410Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.461Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.461Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.507Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.515dejateľ6570 SGWaAP
0.516Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.517národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.517Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.528Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.531Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.542Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.548Hurban15758 SGWaAP
0.551Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.557Slovenský_učené811 SGWaAP
0.560bernolákovský607 SGWaAP
0.560Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.574Vajanský19332 SGWaAP
0.576slovenské_učené812 SGWaAP
0.576štúrovec8822 SGWaAP
0.581štúrovská5468 SGWaAP
0.583Alexander_Rudnay524 SGWaAP
0.584Kukučín8782 SGWaAP
0.585Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.588kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.589štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.597Hollý31067 SGWaAP
0.599Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.599branecký895 SGWaAP