Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.311Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.379Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.468Gottwald7208 SGWaAP
0.495Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.513Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.537Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.560ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.561Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.561Zápotocký1989 SGWaAP
0.579Husák14245 SGWaAP
0.582Václav_Havel19916 SGWaAP