Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.320Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.379Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.398tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.418Husák14245 SGWaAP
0.422Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.454Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.481ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.483KSČ23660 SGWaAP
0.487Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.506Gottwald7208 SGWaAP
0.518Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.519Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.531Vasiľ_Biľak996 SGWaAP