Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antoine6946 SGWaAP
0.306Michel17726 SGWaAP
0.313Henri11478 SGWaAP
0.319Jean50049 SGWaAP
0.329Francois7183 SGWaAP
0.334Pierre25921 SGWaAP
0.347Philippe7549 SGWaAP
0.348Jacques16860 SGWaAP
0.354Claude9487 SGWaAP
0.362Maurice7659 SGWaAP
0.369Louis43788 SGWaAP
0.374Paul95593 SGWaAP
0.379Francis13445 SGWaAP
0.386Charles40884 SGWaAP
0.391Raymond9053 SGWaAP
0.396Luc7609 SGWaAP
0.397François4922 SGWaAP
0.400André12540 SGWaAP
0.434Thomas64840 SGWaAP