Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antiochia3885 SGWaAP
0.295Efez4648 SGWaAP
0.334Korint3234 SGWaAP
0.342Konštantínopol6187 SGWaAP
0.419Judea2950 SGWaAP
0.426Alexandria8800 SGWaAP
0.467patriarcha18671 SGWaAP
0.478alexandrijský1961 SGWaAP
0.491Damašek2387 SGWaAP
0.502Jeruzalem73177 SGWaAP
0.515carihradský890 SGWaAP
0.516jeruzalemský3919 SGWaAP
0.520Byzancia5289 SGWaAP