Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antikrist3883 SGWaAP
0.188antikrist3932 SGWaAP
0.415satan28705 SGWaAP
0.417Satan19195 SGWaAP
0.437Lucifer3851 SGWaAP
0.458mesiáš16783 SGWaAP
0.474lucifer7829 SGWaAP
0.484Mesiáš10142 SGWaAP
0.496falošný_prorok3713 SGWaAP
0.517Apokalypsa2258 SGWaAP
0.531prorok66430 SGWaAP
0.538satanská1943 SGWaAP
0.542padlý_anjel3214 SGWaAP
0.545Ježiš_Nazaretský1542 SGWaAP
0.546Ježiš_nazaretský1492 SGWaAP
0.550satanské644 SGWaAP
0.558kristus2498 SGWaAP
0.562diabol80890 SGWaAP
0.572Kristus313755 SGWaAP
0.572temno9252 SGWaAP
0.574satanista4300 SGWaAP
0.580Diabol9918 SGWaAP