Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Antarktída12671 SGWaAP
0.262Grónsky3078 SGWaAP
0.307antarktická985 SGWaAP
0.314grónska3254 SGWaAP
0.327južný_pól3479 SGWaAP
0.347antarktický1136 SGWaAP
0.347severný_pól5704 SGWaAP
0.398Aljaška12933 SGWaAP
0.442arktická4494 SGWaAP
0.448Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.454severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.464tichý_oceán4589 SGWaAP
0.464južný_Pacifik750 SGWaAP
0.493polárna9011 SGWaAP
0.496oceán74494 SGWaAP
0.510arktický4870 SGWaAP
0.511Himaláje12807 SGWaAP
0.513grónsky1355 SGWaAP
0.514Atlantický_oceán3792 SGWaAP