Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anotácia2550 SGWaAP
0.494Abstrakt1677 SGWaAP
0.516anotácia18063 SGWaAP
0.536Jazyk7629 SGWaAP
0.570Autor19312 SGWaAP
0.605ISSN12365 SGWaAP
0.618Príspevok11435 SGWaAP
0.622Autorka2343 SGWaAP
0.636abstrakt11418 SGWaAP
0.639Preklad3487 SGWaAP
0.655Diplomový1280 SGWaAP
0.658ISBN54666 SGWaAP
0.676Logistika986 SGWaAP
0.686Rok_vydanie3414 SGWaAP
0.689Úvod2616 SGWaAP
0.692Problematika1944 SGWaAP
0.696Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.703Väzba2562 SGWaAP
0.705Stručný2401 SGWaAP
0.710Literatúra3610 SGWaAP
0.713Vývoj6627 SGWaAP
0.715Obsah9729 SGWaAP
0.719Implementácia1215 SGWaAP
0.722Cieľ10151 SGWaAP
0.723Charakteristika2838 SGWaAP
0.725Bakalársky1052 SGWaAP
0.725Školiteľ967 SGWaAP
0.731Téma4695 SGWaAP
0.732Analýza2643 SGWaAP
0.733Vybraný4386 SGWaAP
0.734Vydavateľ3606 SGWaAP