Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anotácia2550 SGWaAP
0.494Abstrakt1677 SGWaAP
0.516anotácia18063 SGWaAP
0.536Jazyk7629 SGWaAP
0.570Autor19312 SGWaAP
0.605ISSN12365 SGWaAP
0.618Príspevok11435 SGWaAP
0.622Autorka2343 SGWaAP
0.636abstrakt11418 SGWaAP
0.639Preklad3487 SGWaAP
0.655Diplomový1280 SGWaAP
0.658ISBN54666 SGWaAP
0.676Logistika986 SGWaAP
0.686Rok_vydanie3414 SGWaAP
0.689Úvod2616 SGWaAP
0.692Problematika1944 SGWaAP
0.696Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.703Väzba2562 SGWaAP
0.705Stručný2401 SGWaAP