Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anjouovci901 SGWaAP
0.337Arpádovci1890 SGWaAP
0.363Jagelovci427 SGWaAP
0.377uhorský_trón2265 SGWaAP
0.380Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.402habsburský3387 SGWaAP
0.411Habsburgovci8710 SGWaAP
0.416Přemyslovci929 SGWaAP
0.416Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.420Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.425Habsburský1841 SGWaAP
0.427uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.428panovnícky_rod963 SGWaAP
0.433uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.463arpádovský476 SGWaAP
0.463habsburská2478 SGWaAP
0.491uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.494Bourbonovci674 SGWaAP
0.505Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.510anjouovský410 SGWaAP
0.518uhorský26642 SGWaAP
0.524panovník51690 SGWaAP
0.526habsburské824 SGWaAP
0.532Žigmund10064 SGWaAP
0.532šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.539Franský_ríša989 SGWaAP
0.549dynastický759 SGWaAP
0.550panovnícka1726 SGWaAP
0.550dynastia24919 SGWaAP
0.558panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.560uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.561dynastická512 SGWaAP
0.563kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.569Lotrinský1052 SGWaAP
0.573franská_ríša1389 SGWaAP
0.574uhorská25662 SGWaAP