Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Animácia676 SGWaAP
0.528animácia47296 SGWaAP
0.590animačná1895 SGWaAP
0.617Ukážka627 SGWaAP
0.646Multimédium480 SGWaAP
0.674Pohybový976 SGWaAP
0.677Vizualizácia507 SGWaAP
0.684Grafika1284 SGWaAP
0.685Aktivita8904 SGWaAP
0.686Obsahový1512 SGWaAP
0.688Zvuk2080 SGWaAP
0.698Edukačný661 SGWaAP
0.703Výtvarný1519 SGWaAP
0.703Kresba850 SGWaAP
0.704Multimediálny789 SGWaAP
0.705Textový1836 SGWaAP
0.706Grafický1105 SGWaAP
0.709Grafik575 SGWaAP
0.710Kognitívny709 SGWaAP
0.711Zážitkový761 SGWaAP
0.711Zábava2771 SGWaAP
0.713Prezentácia3972 SGWaAP