Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Angola7602 SGWaAP
0.173Mozambik3950 SGWaAP
0.248Ghana8280 SGWaAP
0.255Nikaragua4345 SGWaAP
0.258Honduras6275 SGWaAP
0.272Nigéria18023 SGWaAP
0.280Alžírsko13945 SGWaAP
0.281Senegal5734 SGWaAP
0.281Uganda11130 SGWaAP
0.284Kolumbia22960 SGWaAP
0.290Zambia3836 SGWaAP
0.296Sudán12918 SGWaAP
0.299Venezuela24056 SGWaAP
0.308Etiópia14068 SGWaAP
0.310Burundi2863 SGWaAP
0.311Bolívia11310 SGWaAP
0.314Kamerun7906 SGWaAP
0.321Eritrea3373 SGWaAP
0.326Ekvádor10989 SGWaAP
0.326Guatemala7579 SGWaAP
0.331Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.336stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.345Zimbabwe9492 SGWaAP
0.348Brazília94977 SGWaAP
0.349Somálsko11343 SGWaAP
0.349Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.351Libéria3631 SGWaAP
0.352pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.356Argentína52043 SGWaAP
0.357Benin2442 SGWaAP
0.357Salvádor1683 SGWaAP
0.360Niger3522 SGWaAP
0.361Namíbia3813 SGWaAP
0.362Tanzánia7222 SGWaAP
0.366Keňa29867 SGWaAP
0.368Paraguaj9416 SGWaAP
0.369Kostarika9099 SGWaAP
0.373Peru21613 SGWaAP
0.374Gambia1545 SGWaAP
0.375Panama9531 SGWaAP
0.376Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.378Chile12490 SGWaAP
0.379Botswana2762 SGWaAP
0.380Uruguaj10332 SGWaAP
0.381Kongo13413 SGWaAP
0.382Burkina921 SGWaAP
0.383Uzbekistan9592 SGWaAP
0.383Rwanda9117 SGWaAP