Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anglicko168283 SGWaAP
0.311Škótsko32604 SGWaAP
0.326Holandsko128655 SGWaAP
0.361Wales20262 SGWaAP
0.395Nemecko603262 SGWaAP
0.395Írsko91483 SGWaAP
0.398Belgicko87645 SGWaAP
0.409Francúzsko376707 SGWaAP
0.429Dánsko78320 SGWaAP
0.431Španielsko207032 SGWaAP
0.449Švédsko125486 SGWaAP
0.450Taliansko310649 SGWaAP
0.452Kanada153866 SGWaAP
0.463severné_Írsko14780 SGWaAP
0.480Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.484Portugalsko79466 SGWaAP
0.485Británia265870 SGWaAP
0.513Glasgow7572 SGWaAP
0.515Nórsko86347 SGWaAP
0.519Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.526Austrália121328 SGWaAP
0.533Amerika239366 SGWaAP