Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anglický12253 SGWaAP
0.346anglický245267 SGWaAP
0.580anglická88917 SGWaAP
0.596Španielsky3045 SGWaAP
0.616Angličtina431 SGWaAP
0.631aj3653 SGWaAP
0.633Nemecký33225 SGWaAP
0.647waleský3200 SGWaAP
0.655Britský10910 SGWaAP
0.660španielsky92070 SGWaAP
0.670španielsky7182 SGWaAP
0.675Holandský2747 SGWaAP
0.676Nemčina982 SGWaAP
0.678angličtina191992 SGWaAP
0.680Cudzí2815 SGWaAP
0.695Škótsky1247 SGWaAP
0.697nemecký395230 SGWaAP
0.698londýn4748 SGWaAP
0.703Jazykový2337 SGWaAP
0.711nemčina62357 SGWaAP
0.712francúzsky14710 SGWaAP
0.714anglické29431 SGWaAP
0.715Portugalský1254 SGWaAP
0.715francúzsky240138 SGWaAP
0.719španielčina19301 SGWaAP
0.721cambridgeský427 SGWaAP
0.730francúzština30297 SGWaAP
0.737Výučba841 SGWaAP
0.738Vzdelávací3842 SGWaAP
0.738taliansky7919 SGWaAP
0.738Matematik594 SGWaAP
0.739manchester1341 SGWaAP
0.739Svetoznámy451 SGWaAP
0.741írsky29526 SGWaAP