Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Anglický12253 SGWaAP
0.346anglický245267 SGWaAP
0.580anglická88917 SGWaAP
0.596Španielsky3045 SGWaAP
0.616Angličtina431 SGWaAP
0.631aj3653 SGWaAP
0.633Nemecký33225 SGWaAP
0.647waleský3200 SGWaAP
0.655Britský10910 SGWaAP
0.660španielsky92070 SGWaAP
0.670španielsky7182 SGWaAP
0.675Holandský2747 SGWaAP
0.676Nemčina982 SGWaAP
0.678angličtina191992 SGWaAP
0.680Cudzí2815 SGWaAP
0.695Škótsky1247 SGWaAP
0.697nemecký395230 SGWaAP
0.698londýn4748 SGWaAP
0.703Jazykový2337 SGWaAP