Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Angličtina431 SGWaAP
0.510Nemčina982 SGWaAP
0.526angličtina191992 SGWaAP
0.578Matematika508 SGWaAP
0.616Anglický12253 SGWaAP
0.617Vyučovanie763 SGWaAP
0.618Jazykový2337 SGWaAP
0.632nemčina62357 SGWaAP
0.634Výučba841 SGWaAP
0.645Slovenčina1668 SGWaAP
0.646španielčina19301 SGWaAP
0.649aj3653 SGWaAP
0.669Jazyk7629 SGWaAP
0.670konverzačný2576 SGWaAP
0.673Čeština640 SGWaAP
0.675anglický245267 SGWaAP
0.676Hravý745 SGWaAP