Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Andrej_hrnčiar2683 SGWaAP
0.102Andrej_Hrnčiar2468 SGWaAP
0.427Juraj_Droba1328 SGWaAP
0.438primátor512206 SGWaAP
0.438Juraj_droba1559 SGWaAP
0.444viceprimátor25303 SGWaAP
0.493Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP
0.499Andrej_Ďurkovský8056 SGWaAP
0.503Juraj_Blanár5201 SGWaAP
0.504Alojz_Hlina5513 SGWaAP
0.504Ivo_Nesrovnal7946 SGWaAP