Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.253Sládkovič6786 SGWaAP
0.364Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.414Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.426štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.445Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.447Francisci6950 SGWaAP
0.454Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.463Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.464Kukučín8782 SGWaAP
0.470Terézia_Vansová2238 SGWaAP
0.473Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.475Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.491Vajanský19332 SGWaAP
0.493Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.499Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.502Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.502Timrava6117 SGWaAP
0.504Hviezdoslav14018 SGWaAP