Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.473Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.495Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.497Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.498Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.507Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.515Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.539Sládkovič6786 SGWaAP
0.551Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.555Samuel_Jurkovič1471 SGWaAP