Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.452Hlinka30582 SGWaAP
0.469Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.471Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.488Hlinkov1320 SGWaAP
0.493Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.515Hlinkovo548 SGWaAP
0.516dejateľ6570 SGWaAP
0.516Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.551Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.558Bernolák8299 SGWaAP
0.562Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.562Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.565Hurban15758 SGWaAP
0.571národovec10698 SGWaAP
0.573SNP95752 SGWaAP
0.577Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.578Hlinkova6543 SGWaAP
0.582Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.587Rázus4504 SGWaAP
0.588Alexander_Rudnay524 SGWaAP
0.591národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.595evanjelická_fara2019 SGWaAP
0.598černovská_tragédia525 SGWaAP
0.599pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.599János_Esterházy580 SGWaAP
0.600Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.604Vajanský19332 SGWaAP
0.604Štúr34337 SGWaAP
0.611Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.613Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.614Tiso32737 SGWaAP
0.615buditeľ1805 SGWaAP
0.617Černová8925 SGWaAP
0.618Hodža9730 SGWaAP
0.618Šrobár3298 SGWaAP
0.618memorandové824 SGWaAP
0.623Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.630ľudák3807 SGWaAP