Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.452Hlinka30582 SGWaAP
0.469Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.471Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.488Hlinkov1320 SGWaAP
0.493Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.515Hlinkovo548 SGWaAP
0.516dejateľ6570 SGWaAP
0.516Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.551Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.558Bernolák8299 SGWaAP
0.562Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.562Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.565Hurban15758 SGWaAP
0.571národovec10698 SGWaAP
0.573SNP95752 SGWaAP
0.577Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.578Hlinkova6543 SGWaAP
0.582Laco_Novomeský2756 SGWaAP