Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000André12540 SGWaAP
0.314Henri11478 SGWaAP
0.328Philippe7549 SGWaAP
0.340Pierre25921 SGWaAP
0.352Jean50049 SGWaAP
0.354Michel17726 SGWaAP
0.362Francois7183 SGWaAP
0.385Jacques16860 SGWaAP
0.388Philipp8105 SGWaAP
0.389Paul95593 SGWaAP
0.392Bruno23585 SGWaAP
0.392Andre6650 SGWaAP
0.400Maurice7659 SGWaAP
0.400Claude9487 SGWaAP
0.400Antoine6946 SGWaAP