Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Analytický1361 SGWaAP
0.466analytická23522 SGWaAP
0.550Analýza2643 SGWaAP
0.551analytické6393 SGWaAP
0.594Manažérsky425 SGWaAP
0.605Výpočtový822 SGWaAP
0.606Kvantitatívny614 SGWaAP
0.610Spracovanie2969 SGWaAP
0.622Metodika1577 SGWaAP
0.624Aplikačný887 SGWaAP
0.627Technologický2515 SGWaAP
0.627Projektový3005 SGWaAP
0.628Využitie3638 SGWaAP
0.631Strategický2625 SGWaAP
0.632Modelovanie568 SGWaAP
0.632analytický18851 SGWaAP
0.633analytická_chémia1391 SGWaAP
0.634Laboratórny769 SGWaAP
0.640Teória2887 SGWaAP
0.642Teoretický811 SGWaAP
0.644Definovanie485 SGWaAP
0.649Systematický768 SGWaAP
0.649Úloha6354 SGWaAP
0.650Metóda7160 SGWaAP
0.652Logický1590 SGWaAP