Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Analýza2643 SGWaAP
0.516Metodika1577 SGWaAP
0.526Zhodnotenie965 SGWaAP
0.546Vybraný4386 SGWaAP
0.546analýza455613 SGWaAP
0.550Záver9008 SGWaAP
0.550Analytický1361 SGWaAP
0.554Zhrnutie1262 SGWaAP
0.558Porovnanie2762 SGWaAP
0.565Definovanie485 SGWaAP
0.569Metóda7160 SGWaAP
0.571Hodnotenie4199 SGWaAP
0.575Kvantitatívny614 SGWaAP
0.576Vývoj6627 SGWaAP
0.590Stanovenie505 SGWaAP
0.594Prognóza985 SGWaAP
0.597Spracovanie2969 SGWaAP
0.597Implementácia1215 SGWaAP
0.598Východisko1009 SGWaAP
0.601Prieskum784 SGWaAP
0.603Systematický768 SGWaAP
0.604Teória2887 SGWaAP
0.605Modelovanie568 SGWaAP
0.607Ekonomický9029 SGWaAP