Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Amsterdam30453 SGWaAP
0.299Kodaň22899 SGWaAP
0.301Londýn233005 SGWaAP
0.321Hamburg25485 SGWaAP
0.324Lisabon19129 SGWaAP
0.330Antverpy5063 SGWaAP
0.333Rotterdam10689 SGWaAP
0.337Madrid48253 SGWaAP
0.353Dublin20323 SGWaAP
0.364Miláno36802 SGWaAP
0.364Paríž215491 SGWaAP
0.365Štokholm20230 SGWaAP
0.371Zürich19507 SGWaAP
0.384Glasgow7572 SGWaAP
0.409Dusseldorf713 SGWaAP
0.412Istanbul28832 SGWaAP
0.413Oslo19225 SGWaAP
0.414Lyon14857 SGWaAP
0.414Berlín101163 SGWaAP
0.415Tel_Aviv12885 SGWaAP