Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Amerika239366 SGWaAP
0.288Afrika149659 SGWaAP
0.331Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.343latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.367severná_Amerika30525 SGWaAP
0.373Ázia109083 SGWaAP
0.413Latinský_Amerika7125 SGWaAP
0.414Austrália121328 SGWaAP
0.416Mexiko78990 SGWaAP
0.434India148157 SGWaAP
0.445Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.448Kanada153866 SGWaAP
0.461USA977990 SGWaAP
0.483Tichomorie4357 SGWaAP
0.485afrika1275 SGWaAP
0.487Európa1259811 SGWaAP
0.487Peru21613 SGWaAP
0.488severná_Afrika12882 SGWaAP
0.489Kolumbia22960 SGWaAP
0.493Japonsko165460 SGWaAP
0.496Karibik17568 SGWaAP
0.499Brazília94977 SGWaAP
0.504amerika708 SGWaAP