Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Amazonský715 SGWaAP
0.246amazonský_prales2022 SGWaAP
0.298amazonský_dažďový557 SGWaAP
0.341amazonská1373 SGWaAP
0.383dažďový_prales7052 SGWaAP
0.438tropický_prales2097 SGWaAP
0.444amazonský1214 SGWaAP
0.457prales32548 SGWaAP
0.465tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.482andská736 SGWaAP
0.499Bolívia11310 SGWaAP
0.519Peru21613 SGWaAP
0.521Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.523domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.540savana5005 SGWaAP
0.547rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.554Tanzánia7222 SGWaAP
0.561Ekvádor10989 SGWaAP
0.563pralesný683 SGWaAP