Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Almanach566 SGWaAP
0.368almanach4538 SGWaAP
0.530Zborník1046 SGWaAP
0.549dvojzväzková591 SGWaAP
0.556ročenka8506 SGWaAP
0.562zborník53213 SGWaAP
0.564mesačník24531 SGWaAP
0.571časopis412849 SGWaAP
0.572dvojzväzkový447 SGWaAP
0.573Bibliografia735 SGWaAP
0.576Monografia624 SGWaAP
0.582redigovať5591 SGWaAP
0.582svätovojtešský526 SGWaAP
0.587dvojmesačník1900 SGWaAP
0.589Ročenka726 SGWaAP
0.593personálna_bibliografia753 SGWaAP
0.594biografický_slovník1195 SGWaAP
0.603Časopis2331 SGWaAP
0.620bibliografia11447 SGWaAP