Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Aljaška12933 SGWaAP
0.398Antarktída12671 SGWaAP
0.401grónska3254 SGWaAP
0.412Grónsky3078 SGWaAP
0.449tichý_oceán4589 SGWaAP
0.451západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.452Havajský_ostrov1802 SGWaAP
0.461Sibír20107 SGWaAP
0.465východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.471havajský_ostrov2295 SGWaAP
0.478Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.498Britský_Kolumbia1697 SGWaAP
0.510tichomorský_ostrov1048 SGWaAP
0.513Pacifik8223 SGWaAP