Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alfred10931 SGWaAP
0.250Walter23551 SGWaAP
0.299Kurt11559 SGWaAP
0.300Georg17986 SGWaAP
0.307Hans23746 SGWaAP
0.310Herbert9497 SGWaAP
0.315Karl20338 SGWaAP
0.316Friedrich9350 SGWaAP
0.323Hermann6390 SGWaAP
0.324Carl20434 SGWaAP
0.329Heinrich7506 SGWaAP
0.336Theodor5688 SGWaAP
0.337Julius5665 SGWaAP
0.339Franz16644 SGWaAP
0.357Frank48488 SGWaAP
0.358Wilhelm8603 SGWaAP
0.362Edgar7597 SGWaAP
0.371Frederick4764 SGWaAP
0.377Paul95593 SGWaAP
0.377Harold5934 SGWaAP
0.381Gustav8164 SGWaAP
0.381Otto21825 SGWaAP
0.382Robert117583 SGWaAP