Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alfonz_Bednár901 SGWaAP
0.472Ladislav_Ballek1680 SGWaAP
0.474Milo_Urban1829 SGWaAP
0.478Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.500Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.505Živý_bič721 SGWaAP
0.512Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.523Dušan_Mitana1891 SGWaAP
0.542Buzássy2179 SGWaAP
0.547Rudo_Sloboda1046 SGWaAP
0.553Zora_Jesenský978 SGWaAP
0.573Dominik_Tatarka5917 SGWaAP