Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alexander_Rudnay524 SGWaAP
0.497ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.523ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.530Závodník637 SGWaAP
0.566Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.570Slovenský_učené811 SGWaAP
0.573Rudnay925 SGWaAP
0.574prepošt3157 SGWaAP
0.576národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.581Hurban15758 SGWaAP
0.583Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.583Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.585pápežský_prelát699 SGWaAP
0.588kanonik9390 SGWaAP
0.588Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.589bernolákovský607 SGWaAP